Den nyfödda kalven


Den nyfödda kalven har vissa grundläggande behov som måste tillgodoses för att den ska få största möjlighet att överleva. Kalvar som gått igenom en utdragen förlossning är ofta medtagna och orkeslösa. Det är viktigt att snabbt bedöma om kalven andas, lever samt vid vilken vigör den är. Detta för att hinna återuppliva en kalv som håller på att dö samt för att kunna avgöra vilka kalvar som behöver extra hjälp den första tiden.