När kalven blir sjuk


Sjuka kalvar bör skötas om extra väl! Sjukbox, tjock halmbädd, bra foder, friskt vatten och gärna värmelampa och täcke är exempel på detta. Det är också viktigt att försöka minska smittspridningen genom att isolera sjuka kalvar. Om sjukligheten är så hög att det inte är praktiskt möjligt att isolera sjuka kalvar, kan istället friska kalvar eller alternativt nyfödda kalvar avskiljas. Veterinär ska kallas ut om kalven har nedsatt allmäntillstånd, feber, upphörd foderlust eller om flera kalvar har dött eller blivit sjuka.

Första hjälpen är bästa hjälpen (länk till Gård&Djurhälsans hemsida)

Så kan du se om kalven är sjuk (pfd)

Några vanliga kalvsjukdomar med symtom och åtgärder (pdf)

Standardrutiner för hantering av sjuka kalvar (länk till Växa Sveriges hemsida)