Ringorm


Ringorm hos nötkreatur är en smittsam hudinfektion vanligen orsakad av den sporbildande dermatofyten (svampen) Trichophyton verrucosum. Människor i direkt kontakt med smittade djur kan infekteras.

Om sjukdomen

Ringorm förekommer oftast under stallsäsong. I Sverige är sjukdomen vanligare i kalvköpande besättningar och mjölkbesättningar än i dikobesättningar. I Norge är sjukdomen nästan utrotad. Tydliga hårlösa fläckar/ringar med mjölig beläggning eller skorpor syns framför allt på huvud, hals och nacke.

Behandling och förebyggande åtgärder

Ringorm behandlas med tvätt och desinfektion med svampdödande medel och förebyggs genom goda smittskyddsrutiner och vaccination.

Läs mer om ringorm på SVA:s webb.

Vaccinera dina kalvar med hjälp av Växa Sverige