Navelvård


Navelsträngen brister av sig själv under födseln eller strax därefter, beroende av om kon står eller ligger samt hur aktiv kalven är. Att låta den brista av sig själv istället för att klippa av den bidrar till att kalven får ett mer effektivt syre/koldioxid-utbyte även på lång sikt.  

Naveln som förbinder yttre världen med kalvens blodkärl är ett känsligt ställe för infektion. Navelinfektion kan därför leda till följdsjukdomar som blodförgiftning/sepsis eller ledinflammation (se neonatala infektioner). Dessa sjukdomar är i många fall livshotande och man bör vara mycket noga med att förebygga navelinfektion.  

Att förebygga navelinfektion görs i första hand genom att tillhandahålla en ren kalvningsplats, att undvika för lång vistelse i kalvningsavdelningen (speciellt smutsiga sådana), ge tillräcklig bra och mycket råmjölk och i vissa fall kan även naveldesinfektion vara nödvändigt. Naveldesinfektion har i vissa studier lett till lägre sjuklighet och dödlighet och i andra till högre. Likaså har naveldesinfektion med jod visat sig försämra läkningen av naveln eller rent av ge inflammation i naveln. Klorhexidin är ett mildare desinfektionsmedel och har minskat sjukligheten jämfört med jod eller ingen desinfektion alls. Om man inte har problem med navelinfektioner rekommenderas ingen naveldesinfektion utan man bör istället förebygga genom god kalvningshygien och goda råmjölksrutiner. Vid återkommande problem med navelinfektioner kan man utöver andra förebyggande åtgärder tillämpa naveldesinfektion som en akutåtgärd, åtminstone tillfälligt tills man kommit åt huvudproblemet. I dessa fall är klorhexidin att föredra framför andra preparat.