Inhysning


Kalvar ska hållas på en ren, torr och dragfri plats med en god ventilation. Detta kan uppnås såväl inomhus som utomhus. Inhysningssystemet ska passa det antal djur man har, och också flödet av kalvar i besättningen, både vad gäller kalvningsintervall och kalvningssäsong. Kalvar kan inhysas ensamma eller i grupp och på olika underlag.

Kalvar som går med kon (exempelvis dikalvar) hålls i de system som kon inhyses i. De ska dock ha tillgång till separat utrymme avsedda enbart för kalvar, så kallade kalvgömmor, som erbjuder en avskild viloplats och möjlighet att utfodra kalven utan att korna kommer åt fodret.