Tillväxt & hullbedömning


För att på bästa sätt kunna följa kalvens utveckling är det bra att veta hur den normalt växer. Genom att veta vad en kalv ska väga vid en viss ålder kan man ha koll på att man ger kalven tillräckligt med foder samt om kalven i övrigt trivs och är frisk så att den växer som den ska. Under dessa rubriker kan du läsa mer om hur kalven växer och vad den ska väga vid olika åldrar samt hur du hullbedömer kalvar.