Hållbarhet & hygien


För att säkerställa innehållet av vitaminer och näringsämnen bör mjölknäringen förvaras på rätt sätt och inte användas efter att bäst-före-datum har passerat.

Hållbarhet

Mjölknäringar har som regel en hållbarhet på sex månader efter tillverkning. Det är främst fettet och de fettlösliga vitaminerna, såsom A, D och E (mycket viktiga för kalvens immunförsvar) som försämras under långtidsförvaring. En bra rutin för att undvika att mjölknäringen blir för gammal är att rotera säckarna så att det alltid blir "först in - först ut".  

Förvaring

Bäst-före-datum gäller bara om produkten har förvarats på ett lämpligt sätt, vilket är mörkt och i en temperatur mellan 5 och 20°C med en maximal luftfuktighet på 60 procent. Fukt och värme kan i kombination leda till att mjölknäringen klumpar ihop sig, vilket i sin tur ökar risken för att fettet härsknar.  Klumpar i pulvret gör också att den blir svårare att lösa i vatten vilket kan orsaka magtarmstörning hos kalven. Det är därför inte att rekommendera att mjölknäringen förvaras i samma stallutrymme som djuren då dessa producerar både fukt och värme. Förvaringsutrymmet bör även vara skyddat från skadedjur och fåglar för att undvika kontamination med smittämnen. Mellan utfodring bör öppna säckar förslutas väl och helst förvaras i en lufttät behållare som skyddar mot fukt. 

Kontrollera kvaliteten regelbundet

Före varje användning bör man kontrollera mjölknäringens kvalitet vad gäller färg och doft. Pulvret ska vara krämfärgat och ha en mild, söt doft. Om pulvret har en brun-orange färg och doftar lite som karamell kan det ha varit utsatt för överdriven värme vilket kan ha minskat både smaklighet och näringsinnehåll. Alla former av avvikande lukt, såsom målarfärg, gräs, lera eller bensin kan vara tecken på att fettet i mjölknäringen har härsknat. Mjölknäring med avvikande utseende och lukt bör kasseras.