Mjölkraskalvar


Råmjölksutfodring till mjölkraskalvar 

Råmjölk ska helst ges i nappflaska eller napphink. Kalvens dibeteende är inte helt utvecklat första dygnet och därför bör man alltid utfodra kalven manuellt med råmjölk istället för att förlita sig på att kalven ska förse sig själv via di. Mellan råmjölksmålen är det däremot en fördel om kalven diar kon under förutsättning att kon inte är mycket smutsig. Sondmatning av kalven är ett alternativ om kalven är sjuk eller svag, men bör ej vara rutin. I KRAV-anslutna besättningar är det dock krav på att kalven ska dia kon under det första dygnet och att råmjölk bara vid behov ska ges via nappflaska. I dessa besättningar får sondmatning bara göras som nödåtgärd.

Den nykalvade kon bör mjölkas direkt efter födseln för att hinna ge kalvens första råmjölksmål inom en timme efter födseln. Det är bra om man lyckas mjölka ur åtminstone 8 till 10 liter råmjölk vid första urmjölkningen för att det ska räcka till fler mål. Vid första målet bör den normalstora kalven alltid erbjudas 3 till 4 liter råmjölk. Därefter bör råmjölk ges även vid 6 och 12 timmar efter födseln. Vid dessa mål ges cirka 2 till 4 liter, dels beroende på hur mycket kalven fick i sig vid första målet och dels beroende av råmjölkens kvalitet. Av detta skäl är det viktigt att råmjölkskvalitén utvärderas före utfodring (se instruktioner under Testa råmjölkens kvalitet). Har man inte möjlighet att testa råmjölkens kvalitet eller om råmjölken är av måttlig kvalitet bör man försöka få i kalven så mycket som möjligt under det första dygnet. Om kalven bara dricker en mindre del av den första givan på 3–4 liter bör man utfodra den igen inom ett par timmar, istället för att sondmata resterande mängd direkt.

Förvaring av råmjölk

Mellan måltiderna ska råmjölken alltid förvaras kylt under lock, helst i metallkärl. Om råmjölken visar sig vara av dålig kvalitet kan man ändå med fördel utfodra den efter kalvens första dygn som övergångsmjölk för att ändå dra nytta av antikropparna som ett skydd mot smittämnen i tarmen samt de extra näringsämnen den innehåller jämfört med helmjölk. Om kon lider av juverinflammation bör man kassera råmjölken från de sjuka juverdelarna, men kan fortfarande utnyttja råmjölken från de friska juverdelarna förutsatt att råmjölkskvalitén är tillräcklig. 

Råmjölk förvaras med fördel i metallkärl. Det är viktigt att den förvaras kylt och under lock