Kalvar i Sverige


I Sverige föds kalvar i två principiellt olika system:

  • I mjölkbesättningar där kalven skiljs från kon, ofta inom ett dygn, och där huvudparten av kons mjölk säljs till human konsumtion. Dessa kalvar är oftast av mjölkras men kan också vara mjölkraskorsning med köttras.
  • I dikobesättningar där kalven går kvar med kon fram till avvänjning vid omkring ett halvt års ålder. Dessa kalvar är oftast av köttras men mjölkras förekommer också.

 

Kalvarna kan sedan bli kvar i sina respektive besättningar. Antingen som rekryteringsdjur, det vill säga blivande mjölkkor eller dikor, eller som slaktdjur vilket ofta är fallet med tjurkalvarna. Det är dock vanligare att tjurkalvarna (och även en del kvigkalvar) på något sätt förmedlas vidare till en specialiserad ungnötsuppfödare. Dessa kalvköpande besättningar köper mjölkraskalvarna oftast avvanda, när de är 2 till 3 månader gamla. En mindre del av mjölkraskalvarna säljs under mjölkperioden från tidigast två veckors ålder. Det finns också kalvköpande besättningar som köper avvanda dikalvar av köttras. Då väger kalvarna cirka 300 kg och är 6 till 8 månader gamla. Beroende på köttpris betingar tjurkalvar från mjölkproduktion ett betydande ekonomiskt värde alternativt så är det mindre lönsamt för lantbruksföretaget att föda upp dem. Tjurkalvarna föds antingen upp som tjurar eller som stutar, det senare är en vanlig benämning på en kastrerad tjur som föds upp till slakt. Att jämföra med en oxe som är en kastrerad tjur som används som dragare. En annan definition menar att den kastrerade tjuren kallas stut då den är under tvår år. Därefter blir den oxe.

Djurskyddet kan skilja mellan Sverige och många andra länder. I Sverige är det till exempel inte tillåtet att avhorna och kastrera kalvar utan bedövning. Det är lagkrav på att nötkreatur ska hållas på bete sommartid, men det gäller dock inte kalvar upp till sex månader och inte heller för tjurar. Det är inte tillåtet i Sverige att hålla kalvar uppbundna. De måste gå lösa. Dessutom är det inte tillåtet med tillväxtbefrämjande antibiotika eller tillväxthormoner.