Kalven i mjölkbesättningen


I mjölkbesättningen skiljs oftast kalven från kon, i de flesta fall inom ett dygn. Huvudparten av kons mjölk säljs till human konsumtion. De flesta tjurkalvar och en del kvigkalvar föds upp till slakt medan majoriteten av kvigkalvarna används för den egna rekryteringen. Det vill säga att de så småningom blir mjölkkor.

Nedan följer en generell och kortare sammanfattning av mjölkraskalvens livslinje. Under rubrikerna hittar du länkar till texter på Kalvportalen som kan vara bra att känna till vid respektive period av kalvens liv.

Kalvning

Kalvens liv börjar med kalvningen. Första dygnet i livet tillbringar kalven ofta i kalvningsboxen tillsammans med kon. Under denna korta men viktiga period är det viktigt att kalvens miljö har högsta tänkbara hygien och att kalven så fort som möjligt får i sig tillräckligt med råmjölk av god kvalitet. Ur hälsosynpunkt är den här tiden kritisk för de tidiga sjukdomar som med ett samlingsnamn kallas neonatala infektioner.

Länkar:

Naturligt beteende och behov
Kalvning
Råmjölk

 

Mjölkperioden

Den första tiden efter separation från kon tillbringar kalven ofta i ensam- eller parbox. Därefter släpps kalvarna ofta ihop i större eller mindre grupper. Vid omkring åtta veckor avvänjs den konventionellt uppfödde kalven, medan kalven i KRAV-certifierande besättningar får mjölk i fyra veckor till. Under mjölkperioden ska kalven gå från att bara dricka mjölk till att klara sig helt på kraftfoder och grovfoder. Här är det viktigt att kalven får tillräckligt med mjölk men också att den börjar äta grov- och kraftfoder. Det förstnämnda är viktigt för att säkra en god tillväxt och det sistnämnda är en förutsättning för att få en smidig avvänjning från mjölk. Det är fortsatt viktigt med en god hygien och också att man tänker på smittskyddet genom att ha små och sammanhållna grupper. Diarré och luftvägsinfektioner är de viktigaste infektionssjukdomarna under denna period, men under första veckan kan även de neonatala infektionerna förekomma.

 

Länkar:

Naturligt beteende och behov

Mjölkutfodring

Skötsel

Foder

Avvänjning

Smittskydd

Diarré

 

Perioden från avvänjning till sex månader

Under denna tid hålls kalvarna fortsatt i mindre grupper. De äter nu enbart grovfoder och kraftfoder. Vanligen går kalvarna i denna ålder på stall, men en del kan gå på bete. Under denna period är luftvägsinfektioner viktiga att beakta, men en del parasitinfektioner kan också förekomma. Liksom tidigare är gott smittskydd viktigt för minska risken för infektioner och speciellt för att motverka luftvägsinfektioner krävs en god stallmiljö och god ventilation.

 

Länkar:

Foder

Bete

Tillväxt och hullbedömning

Parasiter

Luftvägsinfektioner

Smittskydd

Stallmiljö

Ventilation