Tiden fram till kalvning


En ko i allmänt god kondition i en trygg och ren miljö med välbalanserad foderstat är en bra grund för en frisk välutvecklad kalv och en ko som kan ge råmjölk av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Utfodring och skötsel av den dräktiga kon kan påverka både kalv och kalvning. Majoriteten av kalvens storlekstillväxt i livmodern sker under de sista tre månaderna av dräktigheten. Då är våra mjölkkor i regel i sin, och våra dikor fria från sin fjolårskalv och oftast på stallfoderstat. Här presenteras några centrala begrepp och praktiska förutsättningar inklusive foderstatslösningar samt sist en sammanställning av vitaminer och mineralers betydelse för den dräktiga kon.

Läs mer under rubrikerna

Hull

Utfodringsstrategier

Värmestress

Mineraler och vitaminer