Amko


Ett alternativ till att föda upp kalvar på är att låta kalvarna gå tillsammans med en amko. Fördelen med detta system är att när gruppen väl är etablerad så sparar man in tiden som annars skulle läggas på mjölkutfodring med tillhörande arbetsuppgifter. Andra fördelar är att kalven tillfredsställer sitt naturliga behov att dia, vilket i sin tur kan ha positiva inverkan på både immunförsvar, tillväxt och välbefinnande. Kalven får också en bibehållen kontakt med kon och de fördelar som det medför. Detta system fungerar bäst om amkon inte har någon egen kalv, eftersom det annars finns en risk att hon inte accepterar någon annan kalv än sin egen. Amkor som initialt har sämre juverhälsa kan ibland få en bättre juverhälsa efter att ha gått som amkor under en period, troligtvis på grund av den frekventa tömningen av juvret. Man bör dock inte använda kor med mycket dålig juverhälsa eller kända bärare av Staphylococcus aurues som amkor, åtminstone inte till kvigkalvar som ska användas som rekrytering.

Antal kalvar per amko

Amkons individuella mjölkproduktion avgör hur många kalvar hon kan ha. Alltför många kalvar kan innebära att kon tappar hullet, eller att kalvarna får för lite mjölk. Har hon för få finns det risk att juvret inte blir tillräckligt urmjölkat. Man brukar säga att en ko som mjölkar 30 liter klarar 4 kalvar. Det underlättar om kalvarna som ska gå vid amkon redan har lärt sig att dia från tiden med sin mor och att de inte enbart druckit mjölk från en hink. Har de först lärt sig att dricka från en hink kan det innebära att de inte förknippar sugreflexen med att dia på kon.

Tillvänjning kan behövas 

Vissa kor kan vara aggressiva mot kalvarna. Även sådana kor brukar kunna acceptera att gå som amkor efter lite tillvänjning. Man kan då vara tvungen att låsa fast kon eller sätta på en sparkbåge så att kalvarna inte blir sparkade. Efter att kalven diat några gånger brukar de flesta kor ha accepterat kalvarna och kan då gå fritt med dem. Vissa kor fungerar inte som ammor eftersom de aldrig lär sig att acceptera kalvarna. Det finns teorier om att moderna mjölkkor som producerar mer mjölk än nödvändigt för en kalv lättare accepterar andra kalvar.

Avvänjningen

Ett problem som kan uppstå är att kon och kalvarna ofta reagerar kraftigt vid avvänjning. För att göra avvänjningen mindre stressande kan man, när kon och kalvarna har accepterat varandra och man är säker på att alla kalvar får mjölk, släppa ihop flera grupper med amkor och kalvar i en stor box. Fördelen med detta är korna inte fäster sig vid någon speciell kalv och avvänjningen då går smidigare. Om man har flera amkor i en box är det viktigt att korna inte bär på någon smitta som kan spridas till andra kor genom att kalvarna diar på olika kor. Läs mer om avvänjning här.