Foderhygien


Allt foder som skall ges till kalven måste hålla en mycket god hygien, då dess magar inte är fullt utvecklade och inte så robusta som på ett vuxet djur.

Grovfoder

Även grovfodret bör omsättas så att det inte blir ofräscht. Torkat grovfoder rekommenderas då det är mindre risk för att bli skämt. Ensilage med låg halt torrsubstans riskerar i större utsträckning också att vara feljäst. Rekommendationen är att ge tidigt skördat hö eller torrare ensilage som inte dammar eller innehåller mögelsvampar eller bakterier.

Kraftfoder

Kraftfodret bör bytas ut åtminstone dagligen, men helst vid varje mjölkmål. Överblivet kraftfoder blir mindre smakligt och hygienen försämras snabbt om det kommer mjölk, saliv eller vatten i kraftfodret. Tänk på placeringen av fodertråget, så att man undviker kontaminering.