Mineraler & vitaminer


Mineraler och vitaminer är avgörande för nötkreaturens hälsa. Det är inte enbart koncentrationen av de enskilda ämnena som är avgörande. Balansen mellan de olika mineralerna och vitaminerna spelar också en betydande roll för upptag och funktion. Nötkreatur har inte själva förmågan att välja foder utifrån ett speciellt behov av näringsämnen. Undantaget är salt, där nötkreatur har förmågan att känna in mycket låga saltkoncentrationer i vatten eller foder. Det är alltså saltbehovet som triggar nötkreatur att slicka på en mineralsten och inte ett behov av mineraler. För kalvars välmående är det viktigt att både se över kalvens och den högdräktiga kons vitamin- och mineralförsörjning. Vid misstanke om mineral- eller vitaminbrist kan prover tas och skickas till SVA för analys. Läs mer om detta på SVA:s webb.