Kalvning på bete


Kalvning ute på betet har fördelen att kalvningsplatsen oftast är torr och fri från smittor. Kon har också lättare att avskilja sig från gruppen och inta ett naturligt kalvningsbeteende. Nackdelen är att tillsyn, hantering och eventuell kalvningsassistans kan försvåras. En annan nackdel är att kon kan gömma kalven om terrängen tillåter vilket försvårar hantering av kalven och kan göra att kalven inte vänjer sig vid människor. Det gäller att planera i förväg och ha lämpliga grindar till hands om man behöver ingripa. Vill man ha tama, lätthanterliga djur är det också bra om kalven vänjer sig vid människor under sin första levnadsvecka.