Helmjölk


Med helmjölk menas mjölk som kommer direkt från kon (och ofta utfodras till kalven via mjölktanken) till skillnad mot mjölknäring som framställs kommersiellt av mjölkbiprodukter och vegetabilier. Under rubrikerna får du mer information om hur helmjölkens kvalitet kan variera och hur den bäst utfodras, hanteras och lagras.