Bedöma livskraft


Bedömningen av kalvens vigör kan göras fullständigt efter födseln, men många av tecknen kan ses redan under kalvningsförloppet. Alla nedanstående tecken på en medtagen kalv är väl korrelerade med sannolikheten att kalven varit utsatt för en utdragen kalvning som i sin tur kan ha resulterat i syrebrist hos kalven. Ju fler tecken på en medtagen kalv desto mer hjälp kan kalven behöva för att klara sig, exempelvis stimulering av andning, tillskottsvärme eller sondmatning. 

Studier har visat att kalvar som genomgått svåra kalvningar kan dra fördel av en dos smärtstillande och antiinflammatorisk medicin direkt vid födseln för att snabbare komma igång och klara sig bättre den första tiden. 

Tecken 

Normal 

Medtagen 

Andning 

50-75 andetag/minut. Bröstandas 

Kippar efter andan, andas ej, ojämn andning, bukandas, ”skriker” 

Missfärgning av päls 

Ingen 

Gulbrun missfärgning på grund av tarmbeck (mekonium) 

Ödem (svullnader) 

Inga 

Huvud, tunga eller ben 

Slemhinnor 

Rosa 

Blåaktiga (cyanotiska) eller bleka 

Reflexer 

Skakar huvudet kraftigt, har sugreflex, blinkar vid beröring av ögat, drar undan benet vid nyp mellan klövarna 

Svaga eller inga reflexer 

Puls 

100-150 slag per minut. Jämn rytm 

Först för snabb rytm (>150) sedan för långsam (<80). Oregelbunden rytm som blir långsammare och långsammare. 

Kroppstemperatur 

39-39,5 grader 

39,5-40 grader som sjunker till under 38,5 inom en timme efter födseln för att därefter fortsätta att sjunka 

Tid till bröstläge 

Inom 5 minuter 

Ligger kvar i sidoläge i längre än 5 minuter 

Tid till stående 

Försöker ställa sig inom 15 minuter och lyckas inom 1 timme 

Sent eller inget försök att ställa sig upp 

Försöker dia 

Har försökt inom 2 timmar 

Sent eller inget försök att dia