Temperatur


Det mest naturliga för kalven är att dricka mjölk direkt från kon, det vill säga vid kroppstemperatur. Samtidigt är ystningen i löpmagen mest komplett och snabbast vid en temperatur av 40–42 grader och det kan alltså vara en fördel att den är lite varmare än kroppstemperatur när den kommer ner i löpmagen. Speciellt vid kallare omgivningstemperaturer kan det därför vara bra att värma mjölken till den övre delen av intervallet eftersom det finns en risk att mjölkens temperatur sjunker något mellan tillredning och utfodring.

Temperatur på kall helmjölk och mjölknäring

Dricker kalven kall helmjölk eller mjölknäring av en typ som kan koagulera tar det betydligt längre tid för kall mjölk att koagulera. Skillnaden är stor: varm mjölk koagulerar på ca 5 minuter medan det tar flera timmar för kall mjölk att koagulera. Det finns även risk att okoagulerad mjölk läcker förbi löpmagen, vilket minskar näringsupptagningen och risken för magstörningar är därmed ökad om mjölken serveras kall.

Välj temperatur utifrån utfodringssystem

Kalvar tolererar dock som regel en ganska låg mjölktemperatur om mjölken ges i mindre och fler givor samt om den ges via napp. Vid hinkutfodring med kall mjölk eller vid stora givor kall mjölk oavsett utfodringssystem får kalven i sig en stor mängd kall mjölk på en gång och riskerar att bli nedkyld. Dessa kalvar kan ibland stå och skaka efter utfodring.

Kall mjölk ökar kalvens energibehov

När kalvar serveras mjölk vid en temperatur under kroppstemperatur måste kalven värma upp mjölken till kroppstemperatur. Detta är en energikrävande process och ökar kalvens energibehov, alternativt minskar kalvens tillväxt om inte extra energi tillförs. Mjölkens temperatur kan även påverka mjölkintaget. Är mjölken för kall äter kalven mindre per mål, vilket till viss del kan kompenseras för genom att ge fri tillgång till mjölk uppdelat på flera givor.

Överlag rekommenderas att man serverar mjölken vid samma temperatur vid alla mål då kalvar mår bäst av konsekvent utfodring. Detta är särskilt viktigt att se över om olika personer utfodrar kalvarna olika dagar eller olika mål.

I kalvammor bör själva utfodringen ske med kroppsvarm mjölk i den mån det är möjligt. För att upprätthålla en hygienisk utfodring i ammor där helmjölk eller färdigtillredd mjölknäring lagras under delar av dygnet är det dock viktigt att hålla mjölken kyld under lagring. I ammor med fri tillgång kan det dessutom vara en fördel om mjölken transporteras kall genom systemet då det är mindre risk att det blir anhopning av mjölkrester som kan ge upphov till bakterietillväxt eller försämrad funktion av amman. I ammor där mjölken lagras under stora delar av dygnet är mjölken ofta syrad eller surgjord för att minska risken för bakterietillväxt och förbättra hållbarheten. Surgjord mjölk måste mjölken hålla en temperatur på max 20–24 grader för att den inte ska koagulera i kalvamman.