Sjukdomar


Det finns olika, ofta samverkande, orsaker till sjuklighet hos kalvar. Infektionssjukdomar kan orsakas av bakterier, virus eller parasiter. För infektionssjukdomar har smittrycket, det vill säga mängden smittämnen, och kalvens immunförsvar, betydelse för sjukdomsförloppet. För att förebygga infektionssjukdomar ska kalven hållas i en ren och torr miljö med bra luft utan drag. Smittskyddet ska vara gott så att nya smittor inte kommer in i besättningen eller sprids runt i kalvavdelningen. Vidare ska kalvens immunförsvar stärkas genom goda råmjölksrutiner, tillräckligt med mat och en stressfri hantering.