Flytt och separation


Medan dikalven blir kvar hos kon separeras vanligtvis kalven i mjölkbesättningar från kon en tid efter födseln. Hur länge man väljer att låta ko och kalv gå ihop är olika från gård till gård. För besättningar anslutna till KRAV måste kalven ha möjlighet att dia kon det första dygnet efter födseln.  

Det finns för- och nackdelar med att låta kalven gå kvar en viss tid hos kon efter födseln. Genom att låta kalven gå kvar kan kon slicka kalven vilket stimulerar bland annat aktivitet, andning, blodcirkulation, urinering och tarmavgång. Slickade kalvar är därför generellt snabbare upp på benen än kalvar som tagits från modern direkt. En längre tid hos kon ger även kalven möjlighet att dia råmjölk mellan de manuella mjölkmålen vilket ökar sannolikheten för en god immunisering. Samvaro med kon, oavsett om kalven diar eller inte har även visat sig förbättra både upptaget av antikroppar samt tillväxten hos kalven. Slutligen ger det också sociala fördelar för kalven på lång sikt, såsom modigare och mer sociala kor.  

Att låta kalven gå kvar hos kon efter födseln ökar dock risken för smittor som kan finnas i kalvningsboxen samtidigt som de ger mer oro vid separationen. Studier visar att kalvar som får gå kvar i kalvningsboxen har en ökad risk för både diarré och luftvägsinfektion samt en betydligt högre risk att dö. Likaledes verkar en sen separation mer stressande för både ko och kalv än tidig.  

Rekommendationen är att låta kalven gå kvar med kon i upp till ett dygn efter kalvning för att dra nytta av de sociala och näringsmässiga fördelar som samvaro ger samtidigt som smittrisken hålls på en lägre nivå. Om man tillämpar kalvning i gruppkalvningsbox bör man dock vara mycket uppmärksam på att kalven inte diar andra kor än sin egen mor. För dikalvar kan detta innebära att kalven präglas på fel ko eller stöts bort av modern. För högdräktiga kor som ännu inte kalvat ännu kan det innebära en utspädning av råmjölken samt eventuell spridning av bakterier som orsakar juverinflammation hos korna. Efter separation från kon rekommenderas samvaro med andra kalvar, helst i parbox, då socialisering med andra kalvar till viss mån kan ersätta en längre samvaro med kon.