Dikalvar


Så länge dikon är frisk förser sig dikalven själv med tillräckligt mycket mjölk för att fylla sitt energibehov genom att dia kon samtidigt som den betar gräs. Kalven dricker cirka 8 till 10 liter per dag fördelat på 4 till 8 tillfällen, men detta kan variera med kalvens ålder. Kons mjölkproduktion styrs av hennes genetiska förutsättningar att producera mjölk, hennes allmänna hälsoläge och hennes hull. Genom att avla målmedvetet på mjölkanlag kan kornas mjölkproduktion på sikt öka i dikobesättningen, vilket ger mer mjölk till kalven och en bättre tillväxt. Betet har en viktig del i kons förmåga att producera mjölk. Det är viktigt att betet håller tillräckligt god näringsmässig kvalitet under hela digivningen.

Låg mjölkproduktion

Ibland är kons mjölkproduktion låg av olika anledningar. Olika typer av juverproblem med till exempel täta spenar, avläkta eller akuta juverinflammationer kan minska mjölkproduktionen kraftigt. Om kon har juverinflammation bör man kontrollera att kalven diar från de andra juverdelarna så att den får i sig den mjölk den behöver.