Om råmjölk


Råmjölk är den första mjölken som den nykalvade kon producerar och är förenklat sett en blandning av mjölk och komponenter från kons blod.

Råmjölkens sammansättning 

Sammansättningen av råmjölk skiljer sig markant från vanlig helmjölk. Förutom att ha ett högt innehåll av viktiga näringsämnen så innehåller råmjölken ämnen som är viktiga för kalvens tillväxt och immunförsvar. En av de viktigaste är antikroppar, proteiner som produceras i kroppen som svar på en sjukdom för att skydda kroppen nästa gång sjukdomen dyker upp. Dessa antikroppar utgör kalvens enda skydd mot sjukdomar de första veckorna i livet. Andra viktiga beståndsdelar i råmjölken är tillväxtfaktorer, hormoner, celler och ämnen som används av immunförsvaret, samt antibakteriella ämnen. Sammansättningen av den nykalvade kons mjölk börjar gradvis närma sig sammansättningen av helmjölk ju längre tiden går från kalvning och redan vid andra urmjölkningen ses en markant skillnad. Ur detta avseende bör endast mjölk från den första urmjölkningen kallas för råmjölk. Mjölk från den andra urmjölkningen och till dess att sammansättningen motsvarar helmjölk bör istället benämnas övergångsmjölk. Även om det är högst individuellt brukar detta ta cirka fyra dagar.  

Tabell: De viktigaste skillnaderna mellan råmjölk och helmjölk