Sepsis/blodförgiftning


Blodförgiftning (även kallat sepsis) ingår tillsammans med led- och navelinfektion i ett sjukdomskomplex som uppstår i nära anslutning till kalvning och gemensamma riskfaktorer är svagfödda kalvar, dålig kalvningshygien, dålig miljö och bristande råmjölksupptag. Blodförgiftning uppstår som följd till en annan infektion som banar väg för bakterier in i blodet. Sjukdomen ses främst sporadiskt, men är eventuellt vanligare i dikobesättningar än i mjölkbesättningar. Drabbade kalvar blir mycket sjuka med kraftigt nedsatt allmäntillstånd, feber eller undertemperatur, nedsatt eller ingen sugreflex, uttorkning, kalla ben och öron samt ökad andningsfrekvens. Diarré, svullna leder och svullen navel kan förekomma beroende av vad som orsakat blodförgiftningen. Kalven kan dö inom några timmar efter de första symtomen. Sjukdomen förbyggs genom god hygien och goda råmjölksrutiner.

Läs mer om sepsis på SVA:s webb.