Utfodringsperiod


Även om kalven kan tillgodogöra sig näringen från kraftfoder och till en viss gräns grovfoder efter en månads ålder rekommenderas att kalven får mjölk i minst 8 veckor. För KRAV-besättningar gäller att kalven ska utfodras med mjölk i minst 12 veckor. I vissa besättningar vill man att kalvarna ska vara avvanda vid en viss ålder, men rekommendationen är att vänja av kalvarna när de uppnått en tillräcklig avvänjningsvikt och äter en tillräcklig mängd kraftfoder (1,5 kg per dag i tre dagar) för säkerställa att kalven är tillräckligt förberedd för att klara sig utan mjölk.

Läs mer om avvänjning