Definition


En kalv är ett ungt nötkreatur. Enligt Jordbruksverket är en kalv yngre än sex månader gammal. Denna webbplats definierar därför kalven som ett nötkreatur som inte är äldre än sex månader. En kalv av honkön kallas för kvigkalv och en kalv av hankön för tjurkalv. Ett kastrerat handjur kallas antingen stut eller oxe. Den svenska definitionen av kalvkött är dock kött från ett nötkreatur som är yngre än 12 månader.