Normalvärden


  • Kroppstemperatur för kalv är cirka 38,5–39,5 grader.
  • Andningsfrekvensen är 20–50 andetag/minut
  • Pulsen är 90–100 hjärtslag/minut
  • 7–12 våmkontraktioner per 5 minuter (vid fullt utvecklad idissling från cirka 8–12 veckor)