Natrium


Funktion: Natrium är viktigt för att bibehålla vätske- och saltbalansen. Brist på natrium leder till uttorkning genom att salt- och vätskebalansen i kroppen störs.

Riskgrupper för brist: Brist ses framförallt hos kalvar med diarré.

Bristsymtom: Bristsymtom kan bland annat vara dålig tillväxt och försämrad aptit. Svår brist kan även orsaka muskelkramper, försämrat allmäntillstånd och slutligen död.

Fodermedel: Natrium och klorid tillförs vanligen foderstaten med koksalt i mineralfodret och med så kallade slickstenar där djuren själva slickar efter behag. Idisslare kan känna ett behov av natrium, och konsumerar ofta mer än vad de behöver vid fri tillgång. Djur som har tillgång till saltsten ska alltid ha fri tillgång till vatten.

Rekommendation: Tillgång till saltsten eller mineralsten med samtidig tillgång till vatten. Kalvar som dricker mjölk får vanligtvis tillräckligt med natrium via mjölken eller mjölknäringen.

Överskott: För mycket natrium kan leda till saltförgiftning hos kalvar som ger symtom som avmagring, diarré, onormal gång, kramper och död. Saltförgiftning kan orsakas av att blanda mjölknäring i vatten med hög salthalt, att blanda för koncentrerad mjölknäring eller att blanda elektrolytlösningar direkt i mjölknäringen utan att kalven har tillgång till vatten. Andra sammanhang där natriumöverskott kan uppstå i svenska foderstater är framför allt när lutad spannmål eller lutad halm utfodras (NaOH). Vid dessa tillfällen är det därför särskilt viktigt att ge rikligt med dricksvatten då saltförgiftning kan undvikas så länge djuret har fri tillgång till vatten.