Granulat


Granulat är ett sorts grusliknande pulver som kan strös direkt på grov-eller kraftfoder samt ges i fri tillgång.

Granulat strött över grov- eller kraftfoder

Att strö granulat över grov- eller kraftfoder är oftast ett bra sätt att säkerställa att djuren får i sig mineralerna. Om granulat strös över kraftfodret minskar risken ytterligare för att djuren ska sortera ut mineralerna. Det är dock svårt i ett lösdriftsystem att verkligen säkerställa att alla djur får i sig tillräckligt och det finns en viss risk för att vissa djur får för mycket och andra för lite.

Granulat i fri tillgång

Att ge fri tillgång av granulat i ”krubbor” är ett enkelt sätt att se till att djuren alltid har tillgång till mineraler. Men även här finns risk för över- och underutfodring, då vissa djur äter större mängder än nödvändigt medan andra djur äter för lite. Det kan också bli problem med ranghöga djur som blockerar ”krubborna”, vilket ökar risken för att ranglåga djur inte får i sig tillräckligt.

Granulat i fullfodermix

Granulat kan även blandas i fullfodermix, vilket är ett enkelt och arbetseffektivt sätt att säkerställa att alla djuren får i sig tillräckligt med mineraler. I uppbundna system har kraftfodervagnar speciellt fack för mineralfoder och kan ge varje djur en giva med god precision. Mineralfoder i pelleterad form sätter inte igen lika mycket som granulat.