K-vitamin


Funktion: K-vitamin är en fettlöslig vitamin och finns främst i två former; vitamin-K1 och vitamin-K2. Vitaminet är framförallt viktigt för att stoppa blödningar i kroppen.

Riskgrupper för brist: Djur som utfodras med mögligt foder.

Bristsymtom: Brist på K-vitamin är sällsynt eftersom den lätt produceras av mikroorganismerna i våmmen. En slags blödarsjuka uppstår ibland hos nötkreatur som utfodrats med dåligt bärgat hö eller ensilage innehållande växten sötväppling. Växten är ofarlig vid betning, men i hö eller ensilage kan kumarin i växten omvandlas till dicumarol genom inverkan av mögelsvampar. Dicumarol orsakar dödligt förlöpande blödningar hos djur som äter sådant foder.

Fodermedel: Vitamin-K1 finns generellt tillgänglig på beten och i grovfoder medan vitamin-K2 kan produceras av bakterier i våmmen. Hos kalvar börjar produktionen av K-vitamin i våmmen snabbt när de får tillgång till grovfoder.

Rekommendation: Tidig tillgång till grovfoder. Undvik mögligt foder.

Överskott: Naturligt förekommande K-vitamin tolereras i stora mängder av nötkreatur och förgiftning är således sällsynt.