D-vitamin


Funktion: D-vitamin kallas ofta för kalciferol och är en fettlöslig vitamin. Vitaminet är viktigt för att upprätthålla kalcium- och fosforbalansen i kroppen, detta för att kunna utveckla och underhålla skelettet. D-vitamin produceras av djuret själv när UV-ljus från solens strålar träffar djurets hud.

Riskgrupper för brist: Under vinterhalvåret är mängden UV-ljus som krävs för att D-vitamin ska produceras i djurens hud för låg. Djur som hålls inomhus oavsett årstid.

Bristsymtom: Om kalven utsätts för D-vitaminbrist finns risken att den drabbas av sjukdomen rakitis som en följd av att kalcium- och fosforbalansen rubbas i växande skelett. Äldre djur kan vid D-vitaminbrist drabbas av skelettuppmjukning som kan yttra sig i form av hälta eller bäckenbenbrott. Tillståndet är inte så vanligt hos äldre nötkreatur men drabbar oftare lakterande och dräktiga djur.

Fodermedel: D-vitamin förekommer i begränsad omfattning i naturen men vallfoder som torkats genom solljus berikas på vitaminet. Det råder dock ett motsatsförhållande mellan D-vitamin respektive β-karoten (A-vitamin) och E-vitamin. Medan en längre tids förtorkning av vallfoder på fältet ökar D-vitaminhalten samtidigt minskas istället innehållet av β-karoten och E-vitamin.

Rekommendation: Nötkreatur har en begränsad förmåga att lagra D-vitamin. Djur som hålls utomhus under sommarhalvåret täcker sitt behov genom solens strålar. Under vinterhalvåret eller för djur som hålls uteslutande inomhus är det viktigt med ett bra grovfoder samt tillgång till D-vitaminberikat mineralfoder. För den nyfödda kalven är det av stor vikt att kalven får i sig råmjölk vid födseln eftersom råmjölk och den efterföljande övergångsmjölken innehåller mycket D-vitamin, till skillnad från helmjölk. D-vitamintillskott till dräktiga kor bidrar till en D-vitaminrikare råmjölk.

Överskott: Nötkreatur är olika känsliga för olika typer av vitamin D. Symtom på för mycket D-vitamin är nedsatt foderintag, förlamning, hälta eller död och beror på förbening av kroppens mjukdelar. Oftast har symtom föranletts av upprepade injektioner av vitaminpreparat.