Kalium


Funktion: Kalium är viktig för att bibehålla vätske- och saltbalansen. Dessutom behövs kalium för nerv- och muskelfunktionen samt för nedbrytning av kolhydrater.

Riskgrupper för brist: Kaliumbrist är sällsynt hos idisslare som hålls under normala förhållanden, men kan ses som en komplikation vid diarré. Kalvar med diarré tappar då kalium genom avföringen.

Bristsymtom: Brist på kalium kan ge försämrad tillväxt och muskelsvaghet. Om denna brist inte korrigeras försöker kroppen att kompensera bristen genom att minska utsöndringen via urinen.

Fodermedel: Kalium finns ofta i överskott i vallfoder. Om man får för höga kaliumvärden i vallfodret kan man tänka efter hur urin eller eventuell flytgödsel sprids i växtföljden. Det är viktigt att arealen är tillräckligt stor i förhållande till antalet djur och att gödsel och urin fördelas över hela åkerarealen.

Rekommendation: Tillgång till grovfoder. Elektrolytersättning vid diarré.

Överskott: Om kalven är uttorkad eller har en rubbad balans mellan natrium, klorid och kalium i kroppen kan kalven istället få för mycket kalium i blodet. För mycket kalium kan leda till svaghet, håglöshet, hjärtproblem och i värsta fall hjärtstillestånd. Om fodret innehåller för mycket kalium, vilket kan hända tidig vår vid betessläpp, kan upptaget av magnesium hämmas vilket kan leda till beteskramp.