Slicksten/slickbalja


Slickbaljor och slickstenar är ett annat sätt att utfodra mineralfoder, främst på betet men kan även vara ett komplement under stallperioden.

Innehåll

Djuren ska alltid ha tillgång till salt (natrium), både på betet och på stall och här kan en slicksten på ett enkelt sätt uppfylla behovet. Det finns slickstenar som enbart innehåller natriumklorid men även slickstenar och slickbaljor som innehåller andra viktiga mineraler utöver natrium. Slickbaljorna är främst avsedda för att användas på bete och innehåller ofta en större mängd magnesium och fosfor för att undvika betesrelaterade störningar.

Nackdelar

Konsumtionen kan variera stort mellan djur vid användandet av slickstenar och slickbaljor. Ett annat problem med slickstenar är att de blir hårda när de utsätts för väta, vilket sänker konsumtionen hos djuren drastiskt. Ett sätt att skydda slickstenarna från väta och smuts är att lägga dem i en skyddande låda.