Under mjölkperioden


Kalvar som dricker mjölk får i normala fall tillräckligt med makromineraler genom mjölken, men nivåerna av mikromineraler kan ibland vara lite otillräckliga. Så länge kalven har fått tillräckligt med råmjölk ovh övergångsmjölk från väl mineralförsörjda kor och har  tillgång till kraftfoder från tidig ålder behöver den troligtvis inget mineraltillskott under mjölkperioden. I mjölknäring finns både makro- och mikromineraler tillsatta i tillräcklig mängd så länge kalvarna får den rekommenderade mängden.

I de fall kon har utfodrats med tillräckliga mängder fettlösliga vitaminer under dräktigheten är råmjölken och övergångsmjölk tillräckliga källor för kalven. Likaså innehåller mjölk och mjölknäring oftast tillräckliga mängder av vattenlösliga vitaminer så länge den är färsk och opastöriserad och mjölknäringen förvarats på ett korrekt sätt.