Selen


Funktion: Selen ingår i flera enzymer. Ämnet samverkar med E- vitamin och är viktigt för immunförsvaret. När selen finns tillgängligt i hög koncentration leder det till att kroppen sparar på E-vitamin eftersom E-vitaminet då inte omsätts i samma takt. Selen behövs även för att aktivera hormoner som är iblandade i ämnesomsättningen.

Riskgrupper för brist: Kalvar som föds av kor som inte fått selentillskott samt stressade djur.

Bristsymtom: Brist på selen kan leda till hjärtmuskelförändringar, viktminskning, sänkt fruktsamhet eller i värsta fall döden. Det är vanligt att kalvar föds med selenbrist vilket leder till försvagade muskler. Eftersom selen behövs för att aktivera ämnesomsättningshormoner kan brist även orsaka jodbrist-liknande symtom. Brist på selen hos den dräktiga kon kan ge svagare värkar vid kalvning, vilket kan göra kalvningen mer utdragen och därmed ger kalven en dålig start. 

Fodermedel: I Sverige, liksom i stora delar av världen är jordarna selenfattiga. Prover visar dock att selenhalten är något högre i marker som ligger nära havet på västkusten, jämfört med resten av landet. Selenfattiga jordar gör grovfodret och betet selenfattigt.

Rekommendation: Studier har visat att en kalv som föds med selenbrist inte kan kompenseras under digivningsperioden genom att moderdjuret utfodras med selentillskott. Däremot om kon får en högre dos selen före kalvning kan hon sedan hållas på en lägre selendos och upprätthålla både sitt eget och kalvens behov. Dräktiga kor bör ha tillgång till mineralfoder med selen, gärna selenjäst, 6-8 veckor före kalvning. För dräktiga kor rekommenderas en foderstat innehållande 0,2 mg selen per kg torrsubstans. Selen ska alltid ges tillsammans med E-vitamin. Helmjölk innehåller lite selen jämfört med råmjölk och kalvar som bara dricker helmjölk, till exempel dikalvar, kan behöva ges selentillskott från tre veckors ålder. Mjölknäring, å andra sidan, innehåller oftast tillräckligt med selen för att tillgodose kalvens behov.

Vid misstanke om selenbrist kan kunder hos Gård & Djurhälsan, efter överenskommelse med veterinär, undersöka selenstatus i blodprov från dräktiga kor inom ramen för kalvpaketet. Man kan även undersöka selenstatus som en tilläggsanalys när man analyserar sitt grovfoder.

Överskott: Selen är inte bra i för stora mängder och akut förgiftning kan uppstå vid utfodring av 10 mg selen per kg kroppsvikt. Symtom på akut selenförgiftning kan vara att djuret får svårt att andas vilket kan leda till dödsfall. Kroniska förgiftningssymptom kan vara håravfall och hälta.