E-vitamin


Funktion: E-vitamin är viktig för immunförsvaret där den samarbetar med selen som antioxidant.

Riskgrupper för brist: Kalvar som inte fått råmjölk alls eller som fått råmjölk från kor som inte getts E-vitamintillskott under dräktigheten löper större risk för att drabbas av brist. Risken för E-vitaminbrist ökar också om grovfodret är av dålig hygienisk kvalitet, om foderstaten innehåller syrat spannmål eller en hög andel fleromättade fettsyror.

Bristsymtom: Brist på E-vitamin ger ett sämre immunförsvar och därmed sjukare kalvar. Det kan också leda till muskeldegeneration.

Fodermedel: Gräs är en bra källa till vitaminet där spätt gräs innehåller mer E-vitamin än förvuxet gräs. Dessutom är koncentrationen högre i blad jämfört med i stjälk. Förlusterna av vitaminet vid torkning av hö kan bli upp till 90 % medan det vid ensilering inte sker några större förluster. E-vitamin finns också i stor utsträckning i spannmål, dock i olika koncentrationer beroende på art och sort. En hög andel majsensilage i foderstaten kan sänka innehållet av E-vitamin i mjölk.

Rekommendation: Vitaminet kan inte lagras i kroppen vilket gör det nödvändigt med ett kontinuerligt intag för att tillgodose behoven. Överföring av E-vitamin via moderkakan är mycket begränsad, varför råmjölk och övergångsmjölk är mycket viktiga källor för E-vitamin hos kalvar. Ett samband mellan lägre kalvdödlighet och utfodring med övergångsmjölk i minst tre dagar har nyligen påvisats i en svensk studie. För att få en E-vitaminrik råmjölk bör den dräktiga kon ges tillskott av E-vitamin under dräktigheten. Helmjölk innehåller begränsade mängder E-vitamin, men mjölknäring av bra kvalitet innehåller tillräckliga mängder för att tillgodose kalvens behov.

Överutfodring: Nötkreatur tolererar stora mängder och E-vitaminförgiftning har ännu inte dokumenterats hos nötkreatur.